Skip to main content

De ondernemer met personeel (en schulden)

Karel* stuurt een mail naar ons kantoor en vraagt om advies. Hij heeft een bouwonderneming (eenmanszaak) en komt ondanks een eerdere poging tot sanering niet uit de rode cijfers. Het bedrijf blijft verlieslijdend, zonder zicht op verbetering...

3 Dagen later zit Karel bij ons op kantoor en krijgen we inzicht in het volledige verhaal. Karel schat dat hij op dat moment zo’n € 300.000 aan zakelijke schulden heeft, wat steeds hoger wordt door tegenvallende inkomsten. Crediteuren dringen aan op betaling, de verhuurder dreigt de huur te beëindigen en Karel zit continu tegen de limiet van het zakelijke krediet aan. Er zijn wel debiteuren en er is voorraad en inventaris met waarde, maar dit is niet voldoende om de crediteuren volledig en op korte termijn te kunnen betalen. Bovendien zijn er personeelsleden die niet zonder meer ontslagen kunnen worden. Karel weet dat er niets anders op zit dan het bedrijf te beëindigen en wil graag dat wij hem helpen met sanering van schulden. Karel wil liever niet in de WSNP, maar heeft de voorkeur voor een minnelijke schuldsanering. Diezelfde dag wordt het plan van aanpak per mail verstuurd en na akkoord van Karel gaan wij aan de slag met inventarisatie van schulden en bezittingen.

Karel wil liever niet in de WSNP, maar heeft de voorkeur voor een minnelijke schuldsanering.

Omdat Karel een eenmanszaak heeft is hij ook privé aansprakelijk voor zijn schulden en kijken we niet alleen naar het bedrijf, maar ook naar de privéschulden en –bezittingen. Karel heeft een eigen woning die hij graag wenst te behouden, dus allereerst wordt deze getaxeerd en treden we in overleg met de hypotheekhouders over de mogelijkheden. Betalingsachterstanden in de hypotheeklasten zijn er niet en er blijkt geen overwaarde in de woning te zitten, dus er is al snel overeenstemming over behoud van de woning.

Voor het bedrijf gaan we in gesprek met mogelijke overnamekandidaten, in nauw overleg met de pandhouders omdat deze voorrang hebben op de opbrengst van voorraad en inventaris. Goederen worden getaxeerd en voor zover ze geen eigendom zijn van Karel (eigendomsvoorbehoud/leasecontracten/bruikleen) worden ze afgegeven aan de rechtmatige eigenaar. Met de verhuurder bereiken we overeenstemming voor opzegging van de huur. Omdat er geen overnamekandidaat wordt gevonden, worden de goederen uiteindelijk via een veiling verkocht. Na 3 maanden wordt de veilingopbrengst samen met een extra geldbedrag vanuit de familie aan de schuldeisers aangeboden als schuldregeling.

Voor het personeel en de (overname van) loonbetalingen vindt intensief overleg plaats met het UWV. De laatste maand zijn de lonen echter niet betaald en het personeel besluit niet langer te willen wachten. Ze vragen via de vakbond en een rechtsbijstandverzekering het persoonlijk faillissement aan van Karel. De rechtbank stuurt Karel een brief, hij krijgt 2 weken de tijd om een beroep te doen op de Wettelijke schuldsanering (WSNP) zodat het faillissement kan worden afgewend. Het voelt voor Karel als een mes in de rug, want voor zijn gevoel probeerde hij zijn schulden zo goed mogelijk te regelen. Omdat een faillissement geen schone lei zal opleveren voor Karel en dit voor schuldeisers financieel ook niet aantrekkelijk is vragen we met spoed een WSNP aan. Tot het laatste moment blijven we proberen tot een minnelijke regeling te komen, maar het personeel heeft haar keuze gemaakt. Enigszins ook begrijpelijk, nog langer wachten betekent voor het personeel dat zij rechten verliezen.

Het minnelijk traject wordt onderbroken door een faillissementsaanvraag van het personeel. We vragen alsnog met spoed de WSNP aan.

2 Maanden later moet Karel zich bij de rechtbank melden voor een toelatingszitting en wordt de WSNP voor hem uitgesproken. Hoewel er een WSNP-bewindvoerder van een ander kantoor is benoemd blijven we in contact met Karel. Ook binnen de WSNP bestaan er mogelijkheden voor aanbieden van een akkoord en Karel vraagt of wij dat voor hem willen verzorgen. In overleg met de WSNP-bewindvoerder wordt na een half jaar gezamenlijk een liquidatieakkoord aangeboden. De meerderheid van schuldeisers gaat akkoord, de WSNP-bewindvoerder geeft een positief advies en de rechtbank bekrachtigt het akkoord. Wij worden benoemd tot vereffenaar in het akkoord en wikkelen alles verder af.

Hoewel een bedrijfsovername niet is geslaagd en een minnelijk traject werd onderbroken door een faillissementsaanvraag van het personeel, zijn de schulden alsnog geregeld, is de eigen woning behouden en heeft Karel uiteindelijk rust waardoor hij zich na een jaar weer kan focussen op zijn gezin en zijn nieuwe baan.

 

* Karel is niet de echte naam van onze klant