Skip to main content

Geweigerd door schuldhulpverlening, geholpen door de PTW

Kor* is jarenlang zelfstandig ondernemer geweest, maar in 2015 werd hij ziek en moest hij noodgedwongen stoppen. Kor had gelukkig een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kon aanspraak maken op een uitkering.

Twee jaar later oordeelt de verzekeringsarts onverwacht dat Kor volledig is hersteld. De uitkering wordt stopgezet. Kor weet niet wat hij moet doen en zit enkele maanden zonder inkomen.

Het begin van de schuldenproblematiek

Uiteindelijk krijgt Kor hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering en tegelijk wordt er bezwaar ingediend tegen het stopzetten van de uitkering door de verzekeringsmaatschappij. Met succes, een half jaar later wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering weer opgestart en Kor krijgt een (bruto) nabetaling over het afgelopen jaar.

Kor krijgt echter problemen met de gemeente. De nabetaling van de verzekering wordt niet tijdig gemeld bij de gemeente, waardoor de bijstandsuitkering onterecht doorloopt. De nabetaling is ondertussen al wel volledig opgegaan aan de reeds ontstane schulden. Na enkele maanden wordt de bijstandsuitkering uiteraard toch stopgezet en volledig teruggevorderd.

Schuldhulpverlening door de gemeente wordt geweigerd

De schuldenproblematiek verergert en Kor vindt het moeilijk om zijn eigen financiën te beheren. Hij krijgt het advies om beschermingsbewind aan te vragen. Vanaf dat moment komt er weer rust. De vaste laste worden keurig betaald en in 2020 meldt de beschermingsbewindvoerder Kor aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Kor wordt echter geweigerd: “Wij hebben een fraudevordering op u uit 2017, komt u over een paar jaar maar weer terug.”

Pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW)

Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) van start gegaan. In een gesprek hierover vertelt de beschermingsbewindvoerder ons over de situatie van Kor en de weigering tot schuldhulpverlening bij de gemeente. Kor wil graag in de Wsnp om tot een oplossing te komen, dus we spreken af dat we gezamenlijk gebruikmaken van de PTW.

Enkele weken na het Wsnp-verzoek volgt de toelatingszitting. De situatie is de rechter volledig duidelijk, Kor wordt ter plekke toegelaten tot de Wsnp en heeft eindelijk zicht op een schone lei.

 

* Kor is niet de echte naam van onze klant