Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers in Noord-Nederland en Flevoland

Aanvraag WSNP

Schulden moet u altijd eerst zelf proberen op te lossen, al dan niet met schuldhulpverlening van bijvoorbeeld de gemeente, een beschermingsbewindvoerder, of Bureau Benedictus. Als dat is mislukt dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Wanneer bij voorbaat duidelijk is dat een minnelijke regeling met schuldeisers onmogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er geen afloscapaciteit is of een onduidelijke schuldenlijst, kan er ook direct een WSNP  worden aangevraagd.   

Soms kan het lang duren voordat u geholpen wordt of worden er redenen gegeven om geen WSNP voor u aan te vragen. Wij zijn gewend om maatwerk en snelheid te bieden en in veel gevallen blijkt het aanvragen van een WSNP dan toch mogelijk. Per 1 mei 2021 kan dit zelfs op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) en hoeft ook betaling dus niet langer een obstakel te zijn*. Biedt deze toevoeging onvoldoende dekking voor onze kosten, dan geven wij u vooraf een opgave van aanvullende kosten. U blijft altijd zelf degene die beslist of u van onze diensten gebruik wilt maken en het eerste adviesgesprek is altijd gratis. Eventuele aanvullende kosten betaalt u zelf of kunnen bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden, werkgever of (wanneer de gemeente hiertoe bereid is) gemeente worden betaald. Wij kunnen u wat dit betreft ondersteunen/adviseren.

In meer dan 93% van de gevallen leidt een WSNP na een periode van 1,5 jaar tot een schone lei en bent u van uw schulden af. Daar zitten uiteraard wel 'spelregels' aan vast en de rechtbank benoemt een WSNP-bewindvoerder die moet controleren of u zich aan de verplichtingen houdt. Tijdens de WSNP wordt er van u verwacht dat u:

  • alle belangrijke informatie aan de bewindvoerder meldt (informatieplicht);
  • fulltime werkt of solliciteert naar fulltime werk, tenzij u om medische of andere redenen vrijstelling van de rechter-commissaris heeft gekregen (arbeids- en sollicitatieplicht)
  • de spaarcapaciteit voor uw schuldeisers afdraagt aan de bewindvoerder (afdrachtplicht);
  • geen nieuwe schulden maakt.

U kunt bij ons terecht voor een verzoekschrift tot toepassing van de WSNP, inclusief alle bijlagen. Bij het verzoekschrift moet bijvoorbeeld de zogeheten '285-verklaring' worden gevoegd. Bureau Benedictus is bevoegd zo'n verklaring af te geven. Om het Wsnp-verzoek te beoordelen nodigt de rechtbank u vaak uit voor een zitting. Uiteraard gaan we samen met u naar deze zitting.  

* Bij gesubsidieerde rechtsbijstand is doorgaans wel de minimale eigen bijdrage van € 165 verschuldigd.


"Douwe* is 3 maanden geleden toegelaten tot de WSNP. Tijdens het huisbezoek is onder meer het afkopen van de schuldsanering besproken. Douwe heeft een kennis die hem wil helpen en hij mailt daarom zijn bewindvoerder met de vraag welk bedrag er betaald moet worden en wat de regels en gevolgen zijn van een liquidatieakkoord..."

Lees verder: Akkoord in WSNP