Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers in het noorden van Nederland

Profiel

Bureau Benedictus is sinds 2003 gevestigd in Garyp en heeft als werkgebied het noorden van Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland).
 
Met 13 medewerkers, waarvan vijf WSNP-bewindvoerders, wordt schuldhulp verleend aan ondernemers, ex-ondernemers en particulieren.
 
Opdrachtgevers/doorverwijzers zijn vaak gemeenten, beschermingsbewindvoerders, accountantskantoren, advocatenkantoren, banken, Belastingdienst, sociale (wijk)teams, maatschappelijk werkers. Daarnaast worden onze WSNP-bewindvoerders benoemd door rechtbank Noord-Nederland en  rechtbank Midden-Nederland.

Bureau Benedictus is gespecialiseerd in WSNP, minnelijke schuldregelingen, dwangakkoorden en voorlopige voorzieningen (zie noodhulp).

 • Bureau Benedictus heeft het kwaliteitskeurmerk van de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Bureau Benedictus is door de Nederlandse Vereniging van Banken erkend als schuldhulpverlener.
 • Bureau Benedictus haar bewindvoerders zijn lid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW).
 • Bureau Benedictus is deelnemer aan het convenant CJIB.
 • Bureau Benedictus is actief op LinkedIn

Onze missie

De missie van Bureau Benedictus is het verkrijgen van een schuldenvrije toekomst voor ondernemers en particulieren.

Onze visie

Bureau Benedictus lost (problematische) schulden en de daaraan gekoppelde problemen van klanten snel en efficiënt op. Met inzet van hoogwaardige juridische en financiële kennis en ervaring worden zowel minnelijke als wettelijke schuldsaneringen opgezet en uitgevoerd, inclusief het voeren van procedures in het kader van de Faillissementswet.

Onze mensen

Arnold Zwaagstra

 • Algemeen directeur
 • Bewindvoerder WSNP & Insolventieadviseur
 • Werkzaam als bewindvoerder sinds 1999
  (voorheen Groenewegen Advocaten Heerenveen)
 • Lid Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW)
  (voormalig bestuurslid en penningmeester)
 • Lid Bewindvoerderscommissie Rechtbank Noord-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Faillissementscommissie Rechtbank Noord-Nederland

Annemieke Bosma

 • Algemeen directeur
 • Bewindvoerder WSNP & Insolventieadviseur
 • Werkzaam als bewindvoerder sinds 2007
 • Penningmeester Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) 
 • Lid Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa
  (verantwoordelijk voor vtlb-rapport en -methode)
 • Trainer/docent bij BewindSupport

Geert Benedictus

 • Oprichter Bureau Benedictus 
 • Bewindvoerder WSNP & Insolventieadviseur
 • Werkzaam als bewindvoerder sinds 2002
 • Lid Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW)
 • (Mede)oprichter en voormalig redactielid vakblad WSNP Periodiek
 • (Mede)auteur boek Schuldsanering (ex-)ondernemers (Kluwer)
 • Lid Werkgroep ZZP'er in de WSNP van Recofa

Marja Busser

 • Receptie / Officemanager
 • Werkzaam bij Bureau Benedictus sinds 2009

Gooitzen van der Schaaf

 • Bewindvoerder WSNP
 • Werkzaam als bewindvoerder sinds 2012
 • Lid Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW)
 • Lid Klankbordgroep Bureau WSNP

Lisa Spoelstra

 • Bewindvoerder WSNP
 • Werkzaam als bewindvoerder sinds 2013
 • Lid Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW)

Antje Benedictus

 • Insolventieadviseur
 • Werkzaam als insolventieadviseur sinds 2012

Dieuwke Wassenaar

 • Insolventieadviseur
 • Werkzaam als insolventieadviseur sinds 2023

Nynke Houwink-Kooistra

 • VTLB / boekhouding
 • Werkzaam bij Bureau Benedictus sinds 2008

Janke Greidanus

 • Controle / uitdelingen
 • Werkzaam bij Bureau Benedictus sinds 2009

Magdalena Benedictus-Kornelis

 • Controle / uitdelingen
 • Werkzaam bij Bureau Benedictus sinds 2003

Sponsoring

Bureau Benedictus BV heeft een meerjarige sponsorrelatie met:

 1. (hoofdsponsor) Vijfjarig sponsorcontract met Federatie van Muziekverenigingen en Drumkorpsen in Tytsjerksteradiel. Jaarlijks wordt een solistenconcours en federatiefestival georganiseerd.

Daarnaast ontvangen diverse lokale verenigingen een sponsorbijdrage.

 


Praat mar Frysk

Bureau Benedictus ondersteunt actief het gebruik van de Friese taal en heeft samen met de Ried van de Fryske Beweging initiatieven ontwikkeld voor meer Fries in het rechtsverkeer. Voor bezoekers van ons kantoor geldt: 'Praat mar Frysk'.