Profiel

Bureau Benedictus is sinds 2003 gevestigd in Garyp en heeft als werkgebied Noord-Nederland en Flevoland.
 
Met veertien medewerkers, waarvan zes bewindvoerders WSNP wordt schuldhulp verleend aan ondernemers, ex-ondernemers en particulieren.
 
Opdrachtgevers zijn Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Midden-Nederland (benoemingen tot bewindvoerder wsnp), accountantskantoren, advocatenkantoren, banken, gemeenten, sociale teams, maatschappelijk werk.
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Belt u voor een afspraak met 0511-522034.
 
Bureau Benedictus is gespecialiseerd in (dwang)akkoorden voor zowel ondernemers die hun bedrijf continueren, ondernemers die willen stoppen en voor particulieren.
 
De bewindvoerders van Bureau Benedictus zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand.
Hierdoor is de vrijstelling van artikel 48 WcK van toepassing en is er bevoegdheid tot schuldhulpverlening en voor de afgifte van de verklaring 285. Bureau Benedictus heeft het kwaliteitskeurmerk van de Raad voor Rechtsbijstand.
 
Bureau Benedictus is door de Nederlandse Vereniging van Banken erkent als schuldhulpverlener.
Bureau Benedictus is als lid van de BBW deelnemer aan het convenant CJIB.

praat mar fryskVoor bezoekers van ons kantoor geldt: 'Praat mar Frysk'.

 

Medewerkers

           
  - Geert Benedictus
Bewindvoerder WSNP
Werkzaam sinds 2002
Lid BBW
Bestuurslid Stichting Kennisoverdracht WSNP te Amsterdam
Redactielid WSNP Periodiek
Lid Bewindvoerderscommissie rechtbank Noord-Nederland
  - Annemieke Bosma
Bewindvoerder WSNP
Werkzaam sinds 2007
Lid BBW
Lid werkgroep Recofa VTLB
           
  - Liesbeth Haga
Bewindvoerder WSNP
Werkzaam sinds 2011
Lid BBW
  - Gooitzen van der Schaaf
Bewindvoerder WSNP
Werkzaam sinds 2012
Lid BBW
           
  - Trijnie Brinks
Bewindvoerder WSNP
Voorheen CSI bewindvoering
Lid BBW
  - Jessica Hollander
Bewindvoerder WSNP
Voorheen CSI bewindvoering
Lid BBW
           
  - Magdalena Benedictus
Controle / uitdelingen
Werkzaam sinds 2003
  - Nynke Houwink
VTLB / boekhouding
Werkzaam sinds 2008
           
  - Marja Busser
Receptie / officemanager
Werkzaam sinds 2009
  - Janke Greidanus
Controle / uitdelingen
Werkzaam sinds 2009
           
  - Antje Benedictus
Intake klanten / insolventieadviseur
Werkzaam sinds 2012
  - Lisa Spoelstra
Assistent bewindvoerder
Werkzaam sinds 2013
           
  - Anna Dieke Elzinga-Benedictus
VTLB / controle
Werkzaam sinds 2014
  - Leffert Nicolai
System Developer
Werkzaam sinds 2012
           
  - Bauke Eisma
Intake / insolventieadviseur
Werkzaam sinds 2016
  - Cor Haveman
System Developer
Werkzaam sinds 2017
           

 

Sponsoring

Bureau Benedictus BV heeft een meerjarige sponsorrelatie met:

  1. (hoofdsponsor) Vijfjarig sponsorcontract met Federatie van Muziekverenigingen en Drumkorpsen in Tytsjerksteradiel. Jaarlijks wordt een solistenconcours en federatiefestival georganiseerd.

  2. (subsponsor) Driejarig sponsorcontract met Wietske Bloemhof uit Sumar. Nederlands en Europees kampioen crossfietsen met als doelstelling deelname aan de Olympische Spelen 2020

  3. (jaarlijkse bijdrage) Jaffa Instituut te Bet Shemesh en het Hineni Centrum te Jeruzalem. Armoedebestrijding en voedselbanken in Israël.


Daarnaast ontvangen diverse lokale verenigingen een kleine sponsorbijdrage.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien we als een modeverschijnsel. De hype is niet aan ons besteed. Zelf spreken wij liever van 'rentmeesterschap' volgens de Joods-Christelijke traditie.

Praat mar Frysk

Bureau Benedictus ondersteunt actief het gebruik van de Friese taal en heeft samen met de Ried van de Fryske Beweging initiatieven ontwikkeld voor meer fries is het rechtsverkeer.