Profiel

Bureau Benedictus is sinds 2003 gevestigd in Garyp en heeft als werkgebied Noord-Nederland en Flevoland.
 
Met veertien medewerkers, waarvan zes bewindvoerders WSNP wordt schuldhulp verleend aan ondernemers, ex-ondernemers en particulieren.
 
Opdrachtgevers zijn Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Midden-Nederland (benoemingen tot bewindvoerder wsnp), accountantskantoren, advocatenkantoren, banken, gemeenten, sociale teams, maatschappelijk werk.
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Belt u voor een afspraak met 0511-522034.
 
Bureau Benedictus is gespecialiseerd in (dwang)akkoorden voor zowel ondernemers die hun bedrijf continueren, ondernemers die willen stoppen en voor particulieren.
 
De bewindvoerders van Bureau Benedictus zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand.
Hierdoor is de vrijstelling van artikel 48 WcK van toepassing en is er bevoegdheid tot schuldhulpverlening en voor de afgifte van de verklaring 285. Bureau Benedictus heeft het kwaliteitskeurmerk van de Raad voor Rechtsbijstand.
 
Bureau Benedictus is door de Nederlandse Vereniging van Banken erkent als schuldhulpverlener.
Bureau Benedictus is als lid van de BBW deelnemer aan het convenant CJIB.

praat mar fryskVoor bezoekers van ons kantoor geldt: 'Praat mar Frysk'.

 

Medewerkers

 • Arnold Zwaagstra
  Algemeen directeur
  Bewindvoerder WSNP & Insolventieadviseur
  Werkzaam sinds 1999 (voorheen Groenewegen Advocaten Heerenveen)
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP (voormalig bestuurslid en penningmeester)
  Lid Bewindvoerderscommissie Rechtbank Noord-Nederland
  Bestuurslid Stichting Faillissementscommissie Rechtbank Noord-Nederland

 • Annemieke Bosma
  Algemeen Directeur
  Bewindvoerder WSNP
  Werkzaam sinds 2007
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP
  Lid werkgroep Recofa VTLB

 • Geert Benedictus
  Bewindvoerder WSNP
  Werkzaam sinds 2002
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP

 • Liesbeth Haga
  Bewindvoerder WSNP
  Werkzaam sinds 2011
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP

 • Gooitzen van der Schaaf
  Bewindvoerder WSNP
  Werkzaam sinds 2012
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP

 • Trijnie Brinks
  Bewindvoerder WSNP
  Werkzaam sinds 2000 (voorheen CSI Bewindvoeringen Drachten)
  Lid Branchevereniging Bewindvoerders WSNP

 • Antje Benedictus
  Insolventieadviseur
  Werkzaam sinds 2012

 • Bauke Eisma
  Intake / insolventieadviseur
  Werkzaam sinds 2016

 • Tineke Boorsma
  Insolventieadviseur
  Werkzaam sinds 2018

 • Lisa Spoelstra
  Assistent bewindvoerder
  Werkzaam sinds 2013

 • Verginia Amatiskak
  Assistent bewindvoerder
  Werkzaam sinds 2012 (voorheen Groenewegen Advocaten Heerenveen)

 • Magdalena Benedictus
  Controle / uitdelingen
  Werkzaam sinds 2003

 • Nynke Houwink
  VTLB / boekhouding
  Werkzaam sinds 2008

 • Marja Busser
  Receptie / officemanager
  Werkzaam sinds 2009

 • Janke Greidanus
  Controle / uitdelingen
  Werkzaam sinds 2009

 • Anna Dieke Elzinga-Benedictus
  VTLB / controle
  Werkzaam sinds 2014

 • Leffert Nicolai
  System Developer
  Werkzaam sinds 2012

 • Cor Haveman
  System Developer
  Werkzaam sinds 2017
 

Sponsoring

Bureau Benedictus BV heeft een meerjarige sponsorrelatie met:

 1. (hoofdsponsor) Vijfjarig sponsorcontract met Federatie van Muziekverenigingen en Drumkorpsen in Tytsjerksteradiel. Jaarlijks wordt een solistenconcours en federatiefestival georganiseerd.

 2. (subsponsor) Driejarig sponsorcontract met Wietske Bloemhof uit Sumar. Nederlands en Europees kampioen crossfietsen met als doelstelling deelname aan de Olympische Spelen 2020

 3. (jaarlijkse bijdrage) Jaffa Instituut te Bet Shemesh en het Hineni Centrum te Jeruzalem. Armoedebestrijding en voedselbanken in Israël.


Daarnaast ontvangen diverse lokale verenigingen een kleine sponsorbijdrage.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien we als een modeverschijnsel. De hype is niet aan ons besteed. Zelf spreken wij liever van 'rentmeesterschap' volgens de Joods-Christelijke traditie.

Praat mar Frysk

Bureau Benedictus ondersteunt actief het gebruik van de Friese taal en heeft samen met de Ried van de Fryske Beweging initiatieven ontwikkeld voor meer Fries in het rechtsverkeer.