Skip to main content

Voorlopige voorziening bij dreigende woningontruiming

Veel dossiers bij ons kantoor beginnen met een acuut probleem. Vaak is er al langere tijd sprake van problematische schulden, maar wordt er pas hulp gezocht wanneer er een bedreigende situatie is zoals loonbeslag of afsluiting van energie. Op dat moment gaat het adrenalinepeil omhoog en zetten wij alles op alles om binnen enkele dagen (soms uren) een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. In het geval van Roos* dreigde op korte termijn een woningontruiming.

Roos belt radeloos naar ons kantoor. Haar huurovereenkomst is vanwege huurachterstand ontbonden en Roos is door de rechtbank veroordeeld om haar woning binnen twee weken na betekening van het vonnis te ontruimen. Roos dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, want ze is hoogzwanger, maar het gevreesde vonnis is vijf dagen geleden door de deurwaarder aan Roos betekend (overhandigd).

Roos is hoogzwanger en wordt over 9 dagen uit huis gezet vanwege huurachterstand

Roos woont alleen en heeft een parttime baan als koerier. Ze ontvangt momenteel een ziektewetuitkering, omdat ze al enkele maanden kampt met gezondheidsproblemen door de zwangerschap. De onregelmatigheidstoeslagen zijn hierdoor vervallen, waardoor Roos haar inkomen lager is dan normaal en ze de toch al moeizame betalingsregelingen met haar schuldeisers niet meer kan nakomen. Schulden lopen in rap tempo op en de situatie is onhoudbaar geworden.

Vier dagen later verzoeken we de rechtbank een voorlopige voorziening af te geven als bedoeld in artikel 287b lid 1 van de Faillissementswet. Met dit moratoriumverzoek willen we dat de rechtbank de woningontruiming verbiedt zodat wij (maximaal) zes maanden de tijd krijgen om de situatie te stabiliseren, de schulden te inventariseren en een minnelijk aanbod te doen aan schuldeisers.

Het belang van Roos en de gezamenlijke schuldeisers gaat voor op het belang van de woningbouwvereniging

Twee dagen later krijgen we een positief vonnis van de rechtbank. “Bij de voorlopige voorziening staat het belang van verzoeker om een zo groot mogelijke kans te maken om tot een minnelijke regeling te komen met de schuldeisers voorop.” Ontruiming van de woning zal een minnelijk traject mogelijk frustreren of zelfs onmogelijk maken. Door het ontbreken van een vaste woon- en verblijfsplaats en daardoor ook mogelijk verlies van haar baan is de benodigde stabiliteit voor een schuldregeling ver te zoeken. Zo lang Roos de lopende huurtermijnen betaalt (dus niet de schuld waarvoor zou worden ontruimd) mag de woningbouwvereniging niets doen.

Inmiddels is Roos (thuis) bevallen van een dochter en heeft ze afgezien van slapeloze nachten geen verdere complicaties meer. Ondertussen zijn wij bezig om de schulden te inventariseren zodat we op korte termijn een saneringsvoorstel kunnen versturen aan schuldeisers. Samen met Roos kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

 

* Roos is niet de echte naam van onze klant