Skip to main content

De stip aan de horizon met de juiste hulpverlening

Melanie* heeft nooit geleerd met geld om te gaan. Haar ouders hadden schulden en voor ze op 18-jarige leeftijd het huis uit ging had ook Melanie al schulden waar ze geen weet van had. Door stress, omgang met verkeerde mensen en verkeerde keuzes stapelden de schulden zich al snel op. Melanie werd uit huis gezet en ging zwerven...

Na enige tijd kwam Melanie in contact met een bureau dat haar wilde helpen de financiën op orde te brengen. In eerste instantie leek het een goed idee om haar financiën uit te besteden, maar Melanie verloor het vertrouwen en zei het financieel beheer op. Opnieuw stond ze op straat, was het een kwestie van overleven en was het betalen van rekeningen geen prioriteit.

Vier jaar later probeerde Melanie het opnieuw, dit keer bij een beschermingsbewindvoerder.

Met de bedoeling om Melanie zo spoedig mogelijk aan te melden voor een schuldsanering werd beschermingsbewind ingesteld, maar wederom gebeurde er weinig. Er verstreken weer drie jaren zonder aflossingsregelingen of saneringstraject. De schulden liepen ondertussen op met 50%.

Melanie is het zat en vraagt de kantonrechter een andere beschermingsbewindvoerder te benoemen.

Vanaf dat moment gaat het snel. Na vier maanden is het de nieuwe beschermingsbewindvoerder duidelijk dat het niet mogelijk is de financiële problemen zelf op te lossen en neemt in overleg met de gemeente contact op met ons kantoor. Samen inventariseren we de schulden, we bieden een minnelijke regeling aan die niet slaagt en binnen een half jaar ligt het verzoek voor toelating tot de WSNP bij de rechtbank. Vanwege het woelige verleden is het voor Melanie beter om niet voor een dwangakkoord te kiezen, maar voor de veiligheid van een schone lei voor alle (ook onbekende) schulden, dus de WSNP.

Melanie is blij met haar huidige beschermingsbewindvoerder, die haar blijft ondersteunen als ze wordt toegelaten tot de WSNP. Wij hebben er vertrouwen in dat het Melanie gaat lukken en dat ze na een strijd van 8 jaar eindelijk zicht heeft op die stip aan de horizon.

 

* Melanie is niet de echte naam van onze klant