Skip to main content

ZZP in de WSNP

Fatima* is tolk en werkt als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers. Door een reorganisatie bij haar voormalige werkgever heeft Fatima gekozen om voor zichzelf te beginnen. De inkomsten als zzp’er zijn goed, maar niet voldoende om de schulden uit het verleden op te lossen...

Fatima betaalt al jarenlang dubbele hypotheeklasten. In een tijd dat de woningmarkt floreerde had ze een woning aangekocht alvorens haar vorige woning te hebben verkocht. Dat bleek na het instorten van de woningmarkt een desastreuze beslissing. Beide woningen stonden financieel onder water, verkoop slaagde niet en met pijn en moeite moest Fatima de vaste lasten van beide woningen blijven betalen. Na haar baanverlies lukte dit echter niet meer en liepen de achterstanden snel op.

Fatima wil graag in de WSNP, maar vraagt zich af of dat als zzp’er wel mogelijk is. 

Fatima vraagt een WSNP aan en de rechtbank benoemt een bewindvoerder van Bureau Benedictus. Tijdens het huisbezoek bespreekt de bewindvoerder de verplichtingen binnen de WSNP en geeft Fatima aan dat zij graag als zzp’er werkzaam wil blijven. In beginsel gaat de WSNP uit van loondienstverband, of het solliciteren hiernaar, maar de Faillissementswet biedt voldoende aanknopingspunten om bestaande zzp’ers als zodanig te laten doorwerken. De rechter-commissaris moet hiervoor wel eerst toestemming geven en beoordeelt of voortzetting van de zzp-activiteiten in het belang is van de schuldeisers.

Per ommegaande wordt het verzoek van de bewindvoerder goedgekeurd.

Fatima gebruikt voor haar werk een eigen auto, hiernaast heeft ze weinig andere bedrijfskosten. Er is bovendien een constante stroom werk, risico’s zijn afgedekt met een aansprakelijkheidsverzekering en Fatima haar boekhouder kan een gunstige omzetprognose voor het komende jaar onderbouwen. Na 3 weken heeft Fatima alle benodigde informatie en onderbouwing aangeleverd en stuurt de bewindvoerder een toestemmingsverzoek naar de rechter-commissaris. Per ommegaande wordt het verzoek van de bewindvoerder goedgekeurd en mag Fatima haar werkzaamheden als tolk voortzetten. 

De omzet komt bij de bewindvoerder binnen op de boedelrekening, waarmee de bewindvoerder de zakelijke lasten betaalt en reserveert voor belastingen. Van de netto omzet wordt het vrij te laten bedrag (vtlb) voor de privélasten maandelijks aan Fatima doorgestort, het meerdere blijft in de boedel voor de schuldeisers. Het administratiekantoor verzorgt de aangiften en legt elk kwartaal verantwoording af aan de bewindvoerder.

Na 3 jaar eindigde deze WSNP met een schone lei en een uitdeling aan schuldeisers van bijna 70%. Op de schuldenlijst stond tevens de restschuld van de oude woning die de bewindvoerder tijdens de WSNP alsnog heeft verkocht. De nieuwe woning mocht Fatima behouden en als financieel gezonde zzp’er kon ze weer genieten van het leven.  

 

 * Fatima is niet de echte naam van onze saniet (persoon in WSNP)