Skip to main content

Restantschulden na scheiding

Jannie* en haar man hebben ooit een doorlopend krediet afgesloten bij een grote financieringsmaatschappij. In 2010 besluiten ze te scheiden en leggen ze in het echtscheidingsconvenant vast dat Jannie haar ex de schuld aan de financieringsmaatschappij voor zijn rekening neemt. 

Jannie is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vordering

Kort daarna stopt de ex-man helaas met betalen en de financieringsmaatschappij richt vervolgens op Jannie, omdat zij ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld. Wat in het echtscheidingsconvenant wordt afgesproken geldt alleen tussen de ex-echtgenoten, maar de financieringsmaatschappij is niet gebonden aan een afspraak tussen Jannie en haar ex-man.

De vordering belandt daarna snel bij een deurwaarder. Jannie lost jarenlang af, ook al laat haar financiële situatie dat eigenlijk niet toe. Het aflossen van de schuld gaat ook niet hard, in tegendeel. De hoofdsom was € 18.000 en inmiddels is er € 16.000 aan de deurwaarder betaald. Jannie is er bijna zou je logischerwijs zeggen, maar door alle rente en (deurwaarders)kosten staat er per saldo nu nog € 20.000 open.

Zelfstandige onderhandelingen leiden niet tot een oplossing

Jannie krijgt onverwacht hulp van een familielid. Deze is bereid om zijn spaargeld van € 6.000 aan de deurwaarder over te maken, onder voorwaarde dat de schuld wordt kwijtgescholden. De deurwaarder reageert met een tegenvoorstel van € 10.000. Dat gaat niet lukken, het familielid wil en kan niet meer financieren. De deurwaarder doet een nieuw tegenvoorstel van € 9.000. Daarop komt dezelfde reactie; dat is er niet.

Uiteindelijk doet de deurwaarder wederom een nieuw tegenvoorstel; € 6.000 ineens en daarna nog eens € 3.000 in termijnen. Jannie komt niet tot overeenstemming met de deurwaarder en vraagt ons om advies. Wij berekenen dat het voorstel van € 6.000 veel beter is dan wat Jannie in een minnelijke regeling of WSNP bij elkaar zou kunnen sparen. Namens Jannie dienen we daarom op toevoegingsbasis (gesubsidieerde rechtsbijstand) een verzoek tot een dwangakkoord in bij de rechtbank.

De rechtbank stelt een zittingsdatum vast en ruim een maand later, letterlijk de middag vóór de zitting, stemt de deurwaarder alsnog in met het voorstel van Jannie. Het verzoek dwangakkoord wordt direct ingetrokken, de zitting gaat niet door en Jannie haar probleem is alsnog opgelost.

 

 * Jannie is niet de echte naam van onze klant