Skip to main content

Belofte maakt schuld(envrij)

In mei 2023 meldt Hilbert* zich bij ons kantoor. Hilbert is een fotograaf op leeftijd, hij kampt met schulden uit de coronaperiode en is enige tijd uit de running geweest wegens ziekte. De Belastingdienst heeft hem naar Bureau Benedictus verwezen omdat de schulden te hoog zijn opgelopen.

Bij het intakegesprek blijkt dat Hilbert ruim 15 jaar geleden jaar geleden collega Arnold Zwaagstra heeft gefotografeerd toen hij nog bij Groenewegen Advocaten in Heerenveen werkte.

De ziekte is terug

Er wordt een plan van aanpak gemaakt en de inventarisatie start. In juni belt Hilbert, hij ligt in het ziekenhuis en het is goed mis. Zijn ziekte is terug, de artsen hebben hem opgegeven en hij gaat naar huis om in het bijzijn van zijn naasten te overlijden. Met de spreekwoordelijke knoop in de maag wordt Hilbert beloofd om zijn vrouw Anna na zijn overlijden uit de financiële problemen te helpen.

Hilbert en Anna waren in gemeenschap van goederen gehuwd en Anna had ook meegetekend voor een bedrijfsfinanciering. De nalatenschap wordt op advies van Notariskantoor Beks zuiver aanvaard. Anna was al mede hoofdelijk aansprakelijk voor een aantal schulden van Hilbert en het verwerpen van de nalatenschap zou het probleem alleen maar doorschuiven naar de kinderen.

Samen sterk in maatwerk

Na enige tijd voor verwerking van het verlies melden Anna, haar dochter en de broer van Hilbert zich. Er wordt in goede samenwerking een aanbod opgesteld voor de schuldeisers. Ondertussen wikkelt Acento de administratie en belastingaangiften af. De onderneming wordt daarna uitgeschreven, de bedrijfsinventaris wordt geveild door Onlineveilingmeester.nl, het saldo van de zakelijke bankrekening wordt afgeroomd, de privéauto wordt tegen taxatiewaarde verkocht en de familie stelt een akkoordsom beschikbaar voor de spaarcapaciteit. Het totaal van dit alles wordt aan de schuldeisers aangeboden tegen finale kwijting.

De Belastingdienst stemt als grootste schuldeiser vrijwel direct in. Er wordt een dwangakkoord opgesteld maar dat blijkt achteraf niet meer nodig, alle schuldeisers zijn akkoord.  Afgelopen maand hebben we gebeld met de boodschap dat we het samen hebben gered, Anna is schuldenvrij.

 

 * Hilbert en Anna zijn niet de echte namen van onze klanten. Nabestaanden van Hilbert hebben ingestemd met plaatsing van dit verhaal.